Jfonds stödgrupp för föräldrar på facebook

Jfonds stödgrupp för föräldrar på facebook

Ny facebook-grupp:
Jfonds stödgrupp för föräldrar till barn som väntar på eller fått nya organ
Ibland kan det kännas tryggt och skönt att veta att man inte är själv i båten. Att det finns fler föräldrar i samma situation som kan ge stöd och som brottas med liknande problem. Att ha ett barn/ungdom som väntar på nya organ är tufft för hela familjen. Att leva med ett transplanterat barn är tufft med risker för avstötningar, infektioner, återanpassning till socialt liv mm. Denna grupp är till för föräldrar till dessa barn och ungdomar. Här kan vi ställa frågor, ge varandra stöd och tips, komma i kontakt eller bara läsa om andra som har liknande grundproblem som vi. Gruppen är sluten, vilket gör att ingen kan läsa det vi skriver förutom medlemmar i gruppen. Utifrån kan man se vem som ingår i gruppen men inte mer. Gruppen blir vad vi gör den till tillsammans.
Förälder som vill bli medlem:
Sök på ”Jfonds stödgrupp för föräldrar till barn som väntar på eller fått nya organ” och ansök om medlemskap i gruppen genom att trycka gå med i grupp och lägg sedan ett mail till gunilla@jontefonden.se – där du väldigt kort skriver om ert barn samt vilken fbprofil du har. Administratören godkänner medlem efter mailet.
Detta för att vi skall känna oss trygga att det är rätt personer som är här och läser och skriver och att vår konversation inte hamnar i fel händer.
Den info som ges i denna grupp är konfidentiell och vi får inte dela den utanför denna grupp.
Varmt välkomna!