Om oss

Bakgrund

Året var 2012. Jonathan Ivarsson var då 12 år gammal och listades på transplantationslistan i väntan på nya lungor. Han hade sex år tidigare drabbats av en lungfibros med kraftig nedsättning av hans lungfunktion och familjen hade fått beskedet att nya lungor skulle komma att krävas inom en tioårsperiod. Under nio års tid levde familjen en kvart från döden, det var så lång tid Jonathan klarade sig utan syrgas. Det var nio år präglade av ständig oro, rädsla och kriser. Men också av glädje. För var det något familjen Ivarsson var riktigt bra på så var det att fånga glädjen, i stort och i smått. Det handlade om att ta vara på de stunder av glädje som gavs och omvandla dem till energi att orka vara drabbad.


Samma år kom idéen om att starta en insamlingsstiftelse till förmån för familjer som lever i samma situation. Om familjen Ivarsson nu var duktiga på att fånga glädjen, då var det just det som stiftelsen skulle fokusera på. Att hjälpa familjer att orka vara drabbade. Det var Jonathan och hans bror Christian som satte ramarna för verksamheten, med fokus på barn och ungdomar som har eller skall transplantera organ, dennes syskon och föräldrar.

Jontefondens Insamlingsstiftelse är idag en organisation som speglar allt det familjen Ivarsson saknade, behövde och gjorde för att fånga glädjen under alla de år de var drabbade själva. Allt började med tankar om att ge saker och upplevelser. Det har utvecklats genom åren till en omfattande familjestödjande verksamhet som jobbar nära familjer i deras vardag. I hela Sverige. Guldkant har nu fått ett vidare begrepp, där alla i familjen blir sedda och uppmärksammade.

Syfte & mål

Stiftelsen syftar till att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant för barn och ungdomar som väntar på nya organ eller som genomgått en organtransplantation, och deras syskon. Vad som skapar glädje och guldkant på vardagen kan endast den/de drabbade själva avgöra. Målet är att uppfylla de drabbade barnen och ungdomarna och/eller deras syskons önskningar.

 

Vi har 90-konto

Jontefonden har 90-konto, vilket borgar för extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi. Vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll.

 

Vi är medlemmar i Giva Sverige – Branschorganisationen för tryggt givande

Jontefonden är medlem i Giva Sverige – Branschorganisationen för tryggt givande. En medlemsorganisation som uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

90kontologgan
FRII