Om oss

Bakgrund

Jonathan Ivarsson, född 2000, drabbades 2006 av en lungfibros som ledde till kraftig nedsättning av hans lungfunktion och behov av syrgas dygnet runt. Redan 2006 fick familjen beskedet att det kommer att krävas en lungtransplantation längre fram. Förhoppningarna var att skjuta på operation tills Jonathan var i de övre tonåren.


I slutet av 2012 var lungkapaciteten så låg att läkarna bedömde att det nu var dags att sätta upp honom på listan för transplantation. Det blev början på en lång väntan. Både för Jonathan och hans familj, bestående av mamma Gunilla, pappa Tommy och brodern Christian. Jonathans resa beskriver hur väldigt många barn har det. Att vänta på transplantation är en tuff tid för alla inblandade.

Jonathans lungor blev för dåliga under hans väntan. Jonathan avled i november 2015. Då hade han väntat på nya lungor i nästan 3 år.


Vänners initiativ

Under hela Jonathans sjukdomsförlopp har familjens vänner aktivt deltagit i familjens utmaningar och sett hur familjen försökt att leva så normalt som möjligt.

Det vännerna till familjen såg var betydelsen av gemensamma positiva upplevelser och vikten av att alla i familjen blir sedda samt att sjukdomssituationen påverkar syskonen påtagligt. Vårdbehovet skiftar över tid och i takt med att situationen utvecklas, positivt eller negativt. Svängningarna är många och kommer snabbt.

Alla har olika förutsättningar i en sådan situation. Det handlar om sjukdomsbild, mental inställning, framtidstro, initiativförmåga, kreativitet såväl som ekonomiska förutsättningar.

I samband med att brodern Christian konfirmerades tog därför vänner till familjen initiativ till att bilda en insamlingsstiftelse som vänder sig till barn och ungdomar som skall eller har organtransplanterats och dennes syskon.

En stiftelse vars syfte att är att skapa guldkant i tillvaron för dessa barn och ungdomar.

Syfte & mål

Stiftelsen syftar till att öka livskvaliteten, skapa glädje och sätta guldkant för barn och ungdomar som väntar på nya organ eller som genomgått en organtransplantation, och deras syskon. Vad som skapar glädje och guldkant på vardagen kan endast den/de drabbade själva avgöra. Målet är att uppfylla de drabbade barnen och ungdomarna och/eller deras syskons önskningar.

 

Vi har 90-konto

Jontefonden har 90-konto, vilket borgar för extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi. Vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll.

 

Vi är medlemmar i FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Jontefonden är medlem i FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vilket borgar för att våra givare kan känna sig trygga i sitt givande till vår verksamhet.

90kontologgan
FRII