Glädjespridare

header-04

För oss är guldkant både trygghet och glädje i vardagen. 

En guldkant kan vara en sak eller en upplevelse. Men det är också familjestöd av olika slag, såsom läger, samtalsstöd eller avlastning. Det bästa vi vet är när det vi ger, stödjer deras livssituation; 

  • kanske inspirerar dem till vardagsmotion
  • ger glädje under trista väntetider 
  • sällskap i en ensam vardag 

Vi har gett matkassar, sällskapsspel, hästar, hundar, datorer, cyklar, mobiler och weekendresor. Det kan också vara att ge luncher till närstående i samband med sjukhusvistelser, till avlastning i hemmet så att föräldrarna kommer ifrån en stund eller att stödja ungdomar som går från barn- till vuxensjukvård inför deras 18-årsdag. Stort som smått. 

En första kontakt med dessa familjer sker ofta via sjukvården som tipsar om vår verksamhet eller via olika mediekanaler. När kontakten väl är etablerad, så börjar vi nysta i familjesituationen och ser vilka behov finns för stunden och på sikt. Vi som jobbar på Jontefonden har stor erfarenhet av vård av svårt sjuka barn och ungdomar och kan snabbt sätta in insatser för att skapa energi och glädje.

För oss är det viktigt att familjerna vet att vi finns där långsiktigt. Vi är inte bara någon som dyker upp då och då som gubben i lådan. Vi skapar sammanhang där föräldrar, drabbade barn och deras syskon blir mindre ensamma. Hos oss finns forum för pappor som samlas i gemensamma pappahelger, där, det finns utrymme för samtal och utbyte av erfarenheter, tankar och känslor. Detta blir till starka nätverk och vänner för livet. Detsamma har vi för mammor, syskon och unga, transplanterade vuxna. En annan viktig grupp som vi vänder oss till, är de föräldrar som mist ett barn. Vi stödjer dessa familjer ända tills det avlidna barnet skulle ha fyllt 25 år. 

Vi är här och nu, är där när det händer – nära vardagen. Det är viktigt för oss att vara personliga, då familjerna vi möter lever i en sårbar och ofta extremt svår situation.  Dessutom under lång tid, rent av livslångt ibland. Långsiktighet för oss är att finnas över tid och stå kvar i det svåra. Att vara nära kan också vara bara vetskapen om att vi finns.

.