Styrelse

Jontefonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Det praktiska arbetet leds av generalsekreteraren.

Jontefonden har en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för generalsekreteraren, som beskriver arbetsfördelningen dem emellan. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Ledamöter väljs utifrån den erfarenhet, kompetens och kontaktnät de kan tillföra arbetet i styrelsen. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kommunikation.

I samband med val till styrelsen utses en valberedning inom styrelsen som ansvarar för rekrytering. Rekryterad person skall tillföra kompetens till styrelsen och stiftelsen. Beslut om nya ledamöter fattas av styrelsen. Gedigen kontroll av styrelseledamöter ombesörjs även av Svensk insamlingskontroll, då stiftelsen har 90 konto.

Styrelsens medlemmar:

Tomas Gedda – Ordförande
Arbetar idag som exportchef på Newbody AB. Var tidigare under många år insamlingsansvarig för Insamlingsstiftelsen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Tomas har stor erfarenhet av att arbeta med insamlingsstiftelse och att arbeta med verksamhet som riktar sig mot sjuka barn och ungdomar.

Tommy Ivarsson – Ledamot

Entreprenör, företagare och föreläsare. Tommy är verksam inom Tillväxtakademin med lång erfarenhet inom företagsutveckling, marknadsföring och kommunikation.  Han är pappa till Jonathan, med stort engagemang för organtransplantation och stiftelsens arbete. Tommy vet hur det är att leva med ett långtidssjukt barn. Tommy arbetar även som insamlingsansvarig för Jontefonden.

Irene Westerberg – Ledamot
Civilekonom och marknadsförare med erfarenhet från förlagsverksamhet, hotellbranschen och grundare av egen reklambyrå med inriktning på fundraising.

Christian Ivarsson –Vice ordförande
Styrelsens yngste medlem – Christian läser kommunikation med visuell inriktning på Karlstads universitet.  Christian är bror till Jonathan, med egna erfarenheter om hur det är att leva som syskon till en långtidssjuk bror. Christians erfarenheter kommer till stor nytta i styrelsearbetet eftersom han förstår de drabbade syskonens situation.

Ulrika Sohtell – Ledamot
Ulrika har lång erfarenhet inom marknadsföring och arbetar idag på Cordovan Communication.  Har erfarenhet från reklambyråer och har även arbetat som marknadschef på Netonnet.

Anna-Karin Norrman – Ledamot
Civilekonom och utbildad sjukgymnast. Äger och driver NICE-WORK som hjälper företag att skapa lönsamma affärer genom att stärka företagskulturen, öka medarbetarengagemanget och utveckla effektiva samhällsengagemang. Har ett förflutet senast som generalsekreterare på Ronald McDonald barnfond men har också arbetat som verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg under många år.

Maria (Mia) Strandell – Ledamot
Entreprenör och projektledare med kommunikationsbakgrund. Driver idag en bokhandel i Bromma och arbetar 50% som verksamhetsansvarig för branschorganisationen MusikSverige. Har ett förflutet från reklambyråer, TV4 samt som marknads- och insamlingschef på SOS Barnbyar.

Övriga:

Gunilla Ivarsson – Generalsekreterare
Civilekonom med många års erfarenhet som revisor på PwC. Gunilla är Jonathans mamma, med ett hjärta som bankar för de transplantationsdrabbade barnen och deras familjer. Har lång erfarenhet av att leva med ett långtidssjukt barn och vad det innebär.