Styrelse

Jontefonden leds av en oavlönad styrelse som högsta styrande organ. Det praktiska arbetet leds av generalsekreteraren.

Jontefonden har en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för generalsekreteraren, som beskriver arbetsfördelningen dem emellan. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Ledamöter väljs utifrån den erfarenhet, kompetens och kontaktnät de kan tillföra arbetet i styrelsen. Nuvarande styrelse består av ledamöter med erfarenhet och kompetens inom ekonomi, juridik, marknadsföring och kommunikation.

I samband med val till styrelsen utses en valberedning inom styrelsen som ansvarar för rekrytering. Rekryterad person skall tillföra kompetens till styrelsen och stiftelsen. Beslut om nya ledamöter fattas av styrelsen. Gedigen kontroll av styrelseledamöter ombesörjs även av Svensk insamlingskontroll, då stiftelsen har 90 konto.

Styrelsens medlemmar:

Tomas Gedda – Ordförande
Tidigare insamlingsansvarig för Insamlingsstiftelsen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Tomas har stor erfarenhet av att arbeta med insamlingsstiftelser och att arbeta med verksamhet som riktar sig mot sjuka barn och ungdomar.

Tommy Ivarsson – Ledamot

Entreprenör, företagare och föreläsare. Tommy är verksam inom Tillväxtakademin AB med lång erfarenhet inom företagsutveckling, marknadsföring och kommunikation.  Han är pappa till Jonathan, med stort engagemang för organtransplantation och stiftelsens arbete. Tommy vet hur det är att leva med ett långtidssjukt barn. Tommy arbetar även som insamlingsansvarig för Jontefonden.

Elsie Matovac – Ledamot
Elsie är verksam som ekonom på ett bolag i Göteborg. Elsie´s hjärta klappar stort även för meditation, yoga och friskvård av alla de slag.

Christian Ivarsson –Vice ordförande
Styrelsens yngste medlem – Bror till Jonathan med egna erfarenheter om hur det är att leva med en långtidssjuk bror. Christians erfarenheter och ungdom kommer till stor nytta i styrelsearbetet eftersom han förstår de drabbade syskonens situation.

Elisabeth Jansson Strömberg – Ledamot
Elisabeth har mångårig erfarenhet från arbete med ideella stiftelser. Elisabeth har tidigare jobbat som kommunikationschef på Svenska Sjöräddningssällskapet.

Anna-Karin Norrman – Ledamot
Civilekonom och utbildad sjukgymnast. Fd. verksamhetschef på Ronald McDonald Hus i Göteborg. Nu verksam som marknadsområdeschef för Riksbyggens Fastighetsförvaltning i Göteborg. Anna-Karin har ett hjärta som bultar för de svårt sjuka barnen och deras familjer.

Övriga:

Gunilla Ivarsson – Generalsekreterare
Civilekonom. Tidigare verksam som revisor på PwC i Göteborg under många år. Gunilla är Jonathans mamma med ett hjärta som bankar för de transplantationsdrabbade barnen och deras familjer. Har lång erfarenhet av att leva med ett långtidssjukt barn och vad det innebär. Gunilla sköter allt det praktiska arbetet kring stiftelsen.