Stiftelsens stadgar

Stiftelsens stadgar finns för nedladdning här

Insamling av medel

Fonden skall få sina medel via gåvor och donationer från privatpersoner, företag eller organisationer.

Fonden skall aktivt marknadsföras i syfte att dra in så mycket pengar som möjligt för att kunna möta så många önskemål som möjligt.

 

Stiftelsens Styrelsesammansättning & Utdelningskommitté

Information om stiftelsens styrelse finns här