Eriks guldkantshopp

Eriks guldkantshopp

Erik levde i många år med ett sjukt hjärta, kanske trodde ingen då att han skulle kunna uppfylla sin dröm – att hoppa fallskärm.
Jontefonden är stora beundrare av Erik som drömmer stort och vågar kasta sig ut!
Vi vill skicka massor av kärlek till Mattias på Airtime och ett stort tack till Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg.